Servicevilkårice

1. Opticcolors er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av produkter. Forbrukeren aksepterer herved brukermanualen for å sette inn / ut av linser og ha lest dem.

2. Opticcolors garanterer at varene oppfyller de rimelige kravene til forsvarlighet og / eller brukervennlighet og spesifikasjonen som er angitt i tilbudet.

3. Leveranser av varer betales med ekspressbestilling, med mindre annet er avtalt mellom Opticcolors og forbrukeren.

4. Opticcolors vil, når det er mulig, nøye håndtere utførelsen av ordrer for varer.

4.2 Leveringsstedet er boligadressen til forbrukeren som sist ble kjent til Opticcolors, om ikke annet er avtalt.

4.3 Opticcolors vil utføre aksepterte ordrer med praktisk hastighet minst innen 10 virkedager. Hvis leveransen er midlertidig utsolgt, eller blir forsinket av andre grunner, eller hvis en ordre ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren motta en melding senest tre virkedager etter bestilling. I så fall har forbrukeren rett til å kansellere bestillingen uten omkostninger.

4.4 Risikoen for skade og / eller tap av levering av Opticcolors per post er Opticcolors ikke ansvarlig for.

5. Opticcolors er ikke ansvarlig for materiell skade og / eller materiell skade som følge av bruk av linsene som er bestilt gjennom dette nettstedet.

5.1 Ved kjøp Opticcolors produkter, aksepterer forbrukeren risikoen for vesentlig skade og materiell skade og er ansvarlig for de økonomiske konsekvensene av skaden.

5.2 Du trenger tillatelse fra en kontaktlinsespesialist for å bruke disse kontaktlinsene.

6. De gjeldsbeløp som forbrukeren forfaller, må betales 100% før levering.