Instruksjoner for fargelinser Opticcolors

FORHOLDSREGLER

- Rådfør deg med kontaktlinsen for resept før du bruker øyemedisiner mens du bruker kontaktlinsene.

- Ikke bruk hvis tamper er tydelige.

- I tilfelle vedvarende øyeirritasjon, må du slutte å bruke øyeblikkelig bruk, fjerne linsen fra øyet og ta kontakt med din kontaktlinsepersonell.

- Hold pleieprodukter for kontaktlinser borte fra barn.

- Ikke fjern hetten fra kassen under oppbevaring av kontaktlinser.

- Ikke la dysespissen berøre noen overflate.

- Bytt alltid flaskehetten etter bruk.

- Ikke skyll kontaktlinser eller linsekasse med vann direkte fra springen.

- Du trenger tillatelse fra en kontaktlinsespesialist for å bruke disse kontaktlinsene.

- Linselagringsvesken bør rengjøres regelmessig og skiftes ofte som anbefalt av kontaktlinsepersonell.

- For å sikre at øyesikkerheten ikke kompromitteres, bør du aldri bruke løsningen på nytt. Hvis linser oppbevares i mer enn 7 dager i løsningen, anbefales det at du gjentar desinfiseringsprosedyren.

- Ikke bruk etter utløpsdatoen som er angitt på produktet.